หน้าข่าว

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

วันที่ 11 กันยายน 2560

     วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81433 EventGallery81434 EventGallery81435 EventGallery81436 EventGallery81437 EventGallery81438 EventGallery81439 EventGallery81440 EventGallery81441
  • EventGallery81433
  • EventGallery81434
  • EventGallery81435
  • EventGallery81436
  • EventGallery81437
  • EventGallery81438
  • EventGallery81439
  • EventGallery81440
  • EventGallery81441

รูปข่าว