หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 01 กันยายน 2560

     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560 โดยมีผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81363 EventGallery81364 EventGallery81365 EventGallery81366 EventGallery81367 EventGallery81368 EventGallery81369 EventGallery81370 EventGallery81371 EventGallery81372
  • EventGallery81363
  • EventGallery81364
  • EventGallery81365
  • EventGallery81366
  • EventGallery81367
  • EventGallery81368
  • EventGallery81369
  • EventGallery81370
  • EventGallery81371
  • EventGallery81372

รูปข่าว