หน้าข่าว

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน

วันที่ 01 กันยายน 2560

     วันที่ 1 กันยายน 2560 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย รก.ผชช ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และผอ.กลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพข.7 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81353 EventGallery81354 EventGallery81355 EventGallery81356 EventGallery81357
  • EventGallery81353
  • EventGallery81354
  • EventGallery81355
  • EventGallery81356
  • EventGallery81357

รูปข่าว