หน้าข่าว

เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่อำเภอบ่อ และอำเภอหนองรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 01 กันยายน 2560

     วันที่ 1 กันยายน 2560 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) ในพื้นที่ อำเภอบ่อ และอำเภอหนองรี จังหวัดชลบุรี และได้ให้คำแนะนำในการจัดการดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตรวจการผลิตปุ๋ยหมักพระราชทาน จำนวน 89 ตัน , การผลิตน้ำหมักชีวภาพจำนวน 8,900 ลิตร และการใช้โดโลไมท์ในการปรับปรุงดินกรดในแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 21 ตัน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81346 EventGallery81347 EventGallery81348 EventGallery81349 EventGallery81350 EventGallery81351 EventGallery81352
  • EventGallery81346
  • EventGallery81347
  • EventGallery81348
  • EventGallery81349
  • EventGallery81350
  • EventGallery81351
  • EventGallery81352

รูปข่าว