หน้าข่าว

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

     กรมพัฒนาที่ดิน โดย กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” (The 14th National Herbs Expo : Thai Herbal Products 4.0 - A Charm of Thainess) โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาพประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564

     เว็บไซต์รายละเอียดงาน "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14"

     Fanpage รายละเอียดงาน "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14"

     งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในกรอบแนวคิด “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ตระหนัก และเชื่อมั่นในบริการแพทย์แผนไทย ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจประเทศได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย พร้อมเปิดมุมมองให้เห็นถึงการพัฒนาภูมิปัญญา องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ยุค 4.0 ได้

     ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบไปด้วย นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน เวทีวิชาการ มีการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลาดนัดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นำเสนอการสาธิตถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวจำนวน 49 หลักสูตร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ระดับ Premium Product ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Wards (PMHA) การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ นิทรรศการเมืองสมุนไพร (Herbal City) นิทรรศการภูมิปัญญาและสวนสมุนไพร พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญสวนสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองเชิงเศรษฐกิจและเชิงสุขภาพบริการตรวจรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือก มีการจำลองโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผสมผสาน ร้านค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 400 ร้าน การจัดแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พร้อมนำเสนอนิทรรศการเพื่อการสาธิต กระโจมรักษาโรคภูมิแพ้ ลูกประคบมือถือ ไอศครีมข้าวลืมผัว มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนำเสนอ ตำรับยาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุนไพรอนุรักษ์ แร้งคอดำ สรรพคุณ ช่วยรักษามะเร็งต่อมลูกหมากและสมุนไพรตำรับที่ใช้ดูแลสุภาพบุรุษ อาหารเพื่อสุขภาพ ชาวาวเครือดำและขนมฝักทองธัญพืช

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ 02-591-7007กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
     ณ Hall 6 - 8 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


รูปข่าว