หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [23 สิงหาคม 2560]


                      รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ
                             ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
                             คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (เพิ่มเติม) ของนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
                             ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
                             ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ
                             ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


                                       

รูปข่าว