หน้าข่าว

ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

     วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ น. นายสุรเดช เตึยวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหน่วยงานอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๑,๖๐๐ คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81074 EventGallery81075 EventGallery81076 EventGallery81077 EventGallery81078 EventGallery81079
  • EventGallery81074
  • EventGallery81075
  • EventGallery81076
  • EventGallery81077
  • EventGallery81078
  • EventGallery81079

รูปข่าว