หน้าข่าว

เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ 13 สิงหาคม 2560

     วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น.นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81018 EventGallery81019 EventGallery81020 EventGallery81021 EventGallery81022 EventGallery81023 EventGallery81024
  • EventGallery81018
  • EventGallery81019
  • EventGallery81020
  • EventGallery81021
  • EventGallery81022
  • EventGallery81023
  • EventGallery81024

รูปข่าว