หน้าข่าว

ประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงหน้าพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

               วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงหน้าพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
               กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ภาพ :      นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
              กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

EventGallery81008 EventGallery81009 EventGallery81010 EventGallery81011 EventGallery81012 EventGallery81013 EventGallery81014 EventGallery81015 EventGallery81016 EventGallery81017
  • EventGallery81008
  • EventGallery81009
  • EventGallery81010
  • EventGallery81011
  • EventGallery81012
  • EventGallery81013
  • EventGallery81014
  • EventGallery81015
  • EventGallery81016
  • EventGallery81017

รูปข่าว