หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ " ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ " ณ ศูนย์พัฒนาการเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

               วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ " ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ " โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ กล่าวต้อนรับ และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานการจัดงานฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนที่สนใจมาร่วมงานประมาณ 200 คน ภายในงานมีการประกวดเขียนเรียงความ อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการความสำเร็จของศูนย์พัฒนาการเขาหินซ้อนฯ การตรวจวิเคราะห์ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่าง 10-12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery80995 EventGallery80996 EventGallery80997 EventGallery80998 EventGallery80999 EventGallery81000 EventGallery81001 EventGallery81002 EventGallery81003 EventGallery81004 EventGallery81005 EventGallery81006 EventGallery81007
 • EventGallery80995
 • EventGallery80996
 • EventGallery80997
 • EventGallery80998
 • EventGallery80999
 • EventGallery81000
 • EventGallery81001
 • EventGallery81002
 • EventGallery81003
 • EventGallery81004
 • EventGallery81005
 • EventGallery81006
 • EventGallery81007

รูปข่าว