หน้าข่าว

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 09 สิงหาคม 2560

               วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและเยี่ยมเยือน นายจำนงค์ เขม้นงาน เกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ซึ่งอยู่ในกลุ่มพร้อมมาก (เซลล์ต้นกำเนิด) ที่ทำการเพาะปลูกพืชสวนผสมผสาน จำนวน 5 ไร่ และนาข้าว จำนวน 10 ไร่ โดยได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว สอบถามปัญหาและแนะนำแนวทางการดำเนินงานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อวัน ณ บ้านเลขที่ 72 บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery80945 EventGallery80943 EventGallery80944 EventGallery80946 EventGallery80947 EventGallery80948 EventGallery80949 EventGallery80950
  • EventGallery80945
  • EventGallery80943
  • EventGallery80944
  • EventGallery80946
  • EventGallery80947
  • EventGallery80948
  • EventGallery80949
  • EventGallery80950

รูปข่าว