หน้าข่าว

นำคณะ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในน้ำที่ไม่เหมาะสม (ข้าว) เป็นเกษตรแบบผสมผสานของนายสุพรรณ เพ็งศรี

วันที่ 08 สิงหาคม 2560

     วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นำคณะผอ.สพด./ผอ.กลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในน้ำที่ไม่เหมาะสม (ข้าว) เป็นเกษตรแบบผสมผสาน นายสุพรรณ เพ็งศรี ในพื้นที่ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ เกษดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

     รายงาน/ภาพ : นางสุลาวรรณ มั่งสูงเนิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80921 EventGallery80922 EventGallery80923 EventGallery80924 EventGallery80925 EventGallery80926 EventGallery80927 EventGallery80928 EventGallery80929 EventGallery80930 EventGallery80931 EventGallery80932
 • EventGallery80921
 • EventGallery80922
 • EventGallery80923
 • EventGallery80924
 • EventGallery80925
 • EventGallery80926
 • EventGallery80927
 • EventGallery80928
 • EventGallery80929
 • EventGallery80930
 • EventGallery80931
 • EventGallery80932

รูปข่าว