หน้าข่าว

เข้าพบผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลเกษตรกรไทย เพื่อประสานงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ N ข้าวเป็นอ้อยโรงงาน ที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 05 สิงหาคม 2560

               วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายฐกร กลิ่นจำปา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒาที่ดินนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลเกษตรกรไทย เพื่อประสานงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ N ข้าวเป็นอ้อยโรงงาน ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ โรงงานน้ำตาล สำรวจพื้นที่และเกษตรกรที่ต้องการปลูกอ้อยโดยพิจารณาพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำและราคาไม่แน่นอน การปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสมเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีตลาดรับซื้อ โรงงานและเกษตรกรกลุ่มปลูกอ้อยต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการพันธุ์ การปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ย


รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery80887 EventGallery80888 EventGallery80889
  • EventGallery80887
  • EventGallery80888
  • EventGallery80889

รูปข่าว