หน้าข่าว

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

วันที่ 02 สิงหาคม 2560

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่ได้บรรยายในหัวข้อ Asean at Fifty : Opportunities and Challenges ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะความต้องการใช้น้ำในภาคส่วนหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมมาตรการ/กลไกในการรับมือกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาอาเซียนที่จะมาถึงในเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีผู้แทนจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนหน่วยงานด้านน้ำของไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งมีบุคลากรจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ (ASEAN + 3) ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80799 EventGallery80800 EventGallery80801 EventGallery80802 EventGallery80803
  • EventGallery80799
  • EventGallery80800
  • EventGallery80801
  • EventGallery80802
  • EventGallery80803

รูปข่าว