หน้าข่าว

ร่วมเดินทางพร้อมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 02 สิงหาคม 2560

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางพร้อมคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80776 EventGallery80777 EventGallery80778 EventGallery80779 EventGallery80780 EventGallery80781 EventGallery80782
  • EventGallery80776
  • EventGallery80777
  • EventGallery80778
  • EventGallery80779
  • EventGallery80780
  • EventGallery80781
  • EventGallery80782

รูปข่าว