หน้าข่าว

เดินทางไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS เครือข่ายปลูกฮัก จังหวัดยโสธร ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

     วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS เครือข่ายปลูกฮัก จังหวัดยโสธร ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีเชิดชูพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ซึ่งในงานนี้ ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เอกสารทางวิชาการเรื่องเกษตรอินทรีย์ PGS มอบให้กับผู้แทนกองทัพอากาศ (น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ น.อ.สมพร แต้พานิช นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยราชการสำนักงาน ผู้บัญชาการทหารอากาศ) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาเยี่ยมชม ในงาน และนำไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมทางการเกษตรของกองทัพอากาศ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ยินดีร่วมมือกับกองทัพอากาศและเครือข่ายเกษตรกร ในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ยึดมั่นตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80729 EventGallery80730 EventGallery80731 EventGallery80732 EventGallery80733 EventGallery80734 EventGallery80735 EventGallery80736 EventGallery80737 EventGallery80738
  • EventGallery80729
  • EventGallery80730
  • EventGallery80731
  • EventGallery80732
  • EventGallery80733
  • EventGallery80734
  • EventGallery80735
  • EventGallery80736
  • EventGallery80737
  • EventGallery80738

รูปข่าว