หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

     วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80691 EventGallery80692 EventGallery80693 EventGallery80694 EventGallery80695 EventGallery80696 EventGallery80697 EventGallery80698 EventGallery80699 EventGallery80700 EventGallery80701
 • EventGallery80691
 • EventGallery80692
 • EventGallery80693
 • EventGallery80694
 • EventGallery80695
 • EventGallery80696
 • EventGallery80697
 • EventGallery80698
 • EventGallery80699
 • EventGallery80700
 • EventGallery80701

รูปข่าว