หน้าข่าว

พิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

     กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน "พิธีถวายพระพรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร" ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2560
     ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และ
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส


กำหนดการพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     - กำหนดการพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

รูปข่าว