หน้าข่าว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560


               สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ขอเชิญร่วมกิจกรรม "GISTDA Innovation Day 2017 : The Power of Space & GI Technology" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ABC โรงแรม Centara Grand at Central World
                                                   

รูปข่าว