หน้าข่าว

งาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11

วันที่ 09 สิงหาคม 2560

     สำหรับงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งมีนิทรรศการต่างๆ ดังนี้
     1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
     2) นิทรรศการด้านหญ้าแฝก
     3) นิทรรศการรู้ดิน-ใส่ปุ๋ย-เข้าใจพืช


กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
     ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 


รูปข่าว