หน้าข่าว

ร่วมเดินทางกับนางสาวชุติมา บุณยประภัศรและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พบคณะกรรมการและเกษตรกรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2560

     วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พบคณะกรรมการและเกษตรกรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ จำนวน 18 กลุ่ม ณ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบคณะกรรมการและเกษตรกรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ จำนวน 3 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และพบคณะกรรมการและเกษตรกรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ จำนวน 2 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

     รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายวีระพล จันทร์เจริญ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
                  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79921 EventGallery79922 EventGallery79923 EventGallery79924 EventGallery79925 EventGallery79926 EventGallery79927 EventGallery79928 EventGallery79929 EventGallery79930 EventGallery79931 EventGallery79932 EventGallery79933 EventGallery79934 EventGallery79935
 • EventGallery79921
 • EventGallery79922
 • EventGallery79923
 • EventGallery79924
 • EventGallery79925
 • EventGallery79926
 • EventGallery79927
 • EventGallery79928
 • EventGallery79929
 • EventGallery79930
 • EventGallery79931
 • EventGallery79932
 • EventGallery79933
 • EventGallery79934
 • EventGallery79935

รูปข่าว