หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A4) จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

     วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A๔) จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังรายงานผลการดำเนินการแปลงใหญ่โคเนื้อ แปลงใหญ่ทุเรียนและการดำนินการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด พบปะเกษตรกรจำนวน ๒๐๐ คน ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ เยี่ยมชมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด และจุดรับซื้อ/จัดส่งทุเรียนพรีเมี่ยมเพื่อการพัฒนาทุเรียนคุณภาพของจังหวัดศรีสะเกษ ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๑๐ น.ร่วมเปิดงานเทศกาล "เงาะ-ทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair ๒๐๑๗" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ "ศาสตร์พระราชา" ร้านจำหน่ายผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP จาก ๗๖ จังหวัด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79893 EventGallery79894 EventGallery79895 EventGallery79896 EventGallery79897 EventGallery79898 EventGallery79899
  • EventGallery79893
  • EventGallery79894
  • EventGallery79895
  • EventGallery79896
  • EventGallery79897
  • EventGallery79898
  • EventGallery79899

รูปข่าว