หน้าข่าว

ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2560 โครงการ ฝายน้ำล้น ณ บ.หนองจิก หมู่ที่ 7 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

     วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2560 โครงการ ฝายน้ำล้น พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ณ บ.หนองจิก หมู่ที่ 7 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79886 EventGallery79887 EventGallery79888 EventGallery79889 EventGallery79890 EventGallery79891 EventGallery79892
  • EventGallery79886
  • EventGallery79887
  • EventGallery79888
  • EventGallery79889
  • EventGallery79890
  • EventGallery79891
  • EventGallery79892

รูปข่าว