หน้าข่าว

ตรวจรับงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกหนองเอียน ความจุ 308,500 ลบ.ม. บ้านสงแดง ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

     วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงาพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมนายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ และช่างควบคุมงาน นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง,นายสถาพร แท่นนาค ตรวจรับงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกหนองเอียน ความจุ 308,500 ลบ.ม. บ้านสงแดง ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปริมาณงานครบ 100%

     รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79868 EventGallery79869 EventGallery79870 EventGallery79871 EventGallery79872 EventGallery79873 EventGallery79874
  • EventGallery79868
  • EventGallery79869
  • EventGallery79870
  • EventGallery79871
  • EventGallery79872
  • EventGallery79873
  • EventGallery79874

รูปข่าว