หน้าข่าว

เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการกระบวนการที่ออกเเบบกระบวนการใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่ดีขึ้น เเละลดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการกระบวนการที่ออกเเบบกระบวนการใหม่ (To be Process Redesign) เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่ดีขึ้น เเละลดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมี ผชช ผอ.กลุ่ม,ฝ่าย ผอ.สพด.เเละเจ้าหน้าที่ สพด. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79855 EventGallery79856 EventGallery79857 EventGallery79858 EventGallery79859 EventGallery79860 EventGallery79861
  • EventGallery79855
  • EventGallery79856
  • EventGallery79857
  • EventGallery79858
  • EventGallery79859
  • EventGallery79860
  • EventGallery79861

รูปข่าว