หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น คสล. ณ บ้านเพชรดาวเรือง หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีและนายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น คสล. กว้าง 14 เมตร สูง 2.95 เมตร ณ บ้านเพชรดาวเรือง หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี หลังจากนั้นเวลา 10.30 น. เข้าตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น คสล. สูง 3.50 เมตร บ้านคลองทราย หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79845 EventGallery79846 EventGallery79847 EventGallery79848 EventGallery79849 EventGallery79850 EventGallery79851 EventGallery79852 EventGallery79853 EventGallery79854
  • EventGallery79845
  • EventGallery79846
  • EventGallery79847
  • EventGallery79848
  • EventGallery79849
  • EventGallery79850
  • EventGallery79851
  • EventGallery79852
  • EventGallery79853
  • EventGallery79854

รูปข่าว