หน้าข่าว

ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ บ้านปัถวี ของนายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

     วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และนายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ บ้านปัถวี หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ของนายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้ผ่านการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ได้รับมาตรฐาน Organic Thailand ผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ทุเรียนโบราณ และพืชสมุนไพร
     จากนั้น เวลา 15.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลง 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ / ตรวจเยี่ยมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ / Zoning by agri-map การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ N เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการทำการตลาดพริกไทอินทรีย์ ของนายภิรมย์ แก้ววิเชียร ปราชญ์เกษตรและหมอดินอาสาประจำตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79835 EventGallery79836 EventGallery79837 EventGallery79838 EventGallery79839 EventGallery79840 EventGallery79841 EventGallery79842 EventGallery79843 EventGallery79844
  • EventGallery79835
  • EventGallery79836
  • EventGallery79837
  • EventGallery79838
  • EventGallery79839
  • EventGallery79840
  • EventGallery79841
  • EventGallery79842
  • EventGallery79843
  • EventGallery79844

รูปข่าว