หน้าข่าว

เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมชลประทาน ในงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC) เนื่องในโอกาสงานสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมฯ นำแจกันดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC) เนื่องในโอกาสงานสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79813 EventGallery79814 EventGallery79815 EventGallery79816
  • EventGallery79813
  • EventGallery79814
  • EventGallery79815
  • EventGallery79816

รูปข่าว