หน้าข่าว

ขอเชิญร่วมงาน eGovernment Forum 2017 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

ขอเชิญร่วมงาน eGovernment Forum 2017 ภายใต้แนวคิดหลัก Digitize Thailand : Shaping Future Government วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 
[12 มิถุนายน 2560]

รูปข่าว