หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 02 มิถุนายน 2560

     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย นายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามสถานีต่างๆ

     รายงาน/ภาพ : นางวาสนา พ่วงแพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                           สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery79646 EventGallery79647 EventGallery79648 EventGallery79649 EventGallery79650 EventGallery79651
  • EventGallery79646
  • EventGallery79647
  • EventGallery79648
  • EventGallery79649
  • EventGallery79650
  • EventGallery79651

รูปข่าว