หน้าข่าว

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [25 พฤษภาคม 2560]                      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                               ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รูปข่าว