หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 18 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [18 เมษายน 2560]

                    รายชื่อผู้สมัครสอบ


                     แผนผังที่นั่งสอบ                                               

รูปข่าว