หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานด้านการสำรวจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ร่วมกับรองหัวหน้ากรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 31 มีนาคม 2560

     วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการสำรวจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ร่วมกับรองหัวหน้ากรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมในโครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78762 EventGallery78763 EventGallery78764 EventGallery78765 EventGallery78766 EventGallery78767
  • EventGallery78762
  • EventGallery78763
  • EventGallery78764
  • EventGallery78765
  • EventGallery78766
  • EventGallery78767

รูปข่าว