หน้าข่าว

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

วันที่ 31 มีนาคม 2560

           วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการสรุปความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) เป็นเครื่องมือคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรุงเทพฯ


รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery78752 EventGallery78750 EventGallery78751 EventGallery78753 EventGallery78754 EventGallery78755 EventGallery78756 EventGallery78757 EventGallery78758 EventGallery78759 EventGallery78760 EventGallery78761
 • EventGallery78752
 • EventGallery78750
 • EventGallery78751
 • EventGallery78753
 • EventGallery78754
 • EventGallery78755
 • EventGallery78756
 • EventGallery78757
 • EventGallery78758
 • EventGallery78759
 • EventGallery78760
 • EventGallery78761

รูปข่าว