หน้าข่าว

ร่วมรับฟังการจัดทำกระบวนการหลักเเละกระบวนการสนับสนุน กระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management) ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 17 มีนาคม 2560

     วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เเละผอ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการจัดทำกระบวนการหลักเเละกระบวนการสนับสนุน กระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management) เพื่อให้ความเข้าใจในการเขียนกระบวนการจัดทำกระบวนการดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิทยากรจาก กองเเผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78558 EventGallery78559 EventGallery78560 EventGallery78561 EventGallery78562 EventGallery78563 EventGallery78564 EventGallery78565
  • EventGallery78558
  • EventGallery78559
  • EventGallery78560
  • EventGallery78561
  • EventGallery78562
  • EventGallery78563
  • EventGallery78564
  • EventGallery78565

รูปข่าว