หน้าข่าว

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วันที่ 15 มีนาคม 2560

     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" โดยมีนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญ รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา และคณะ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มาบรรยาย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการการเกษตรในสังกัด สพข.2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการทดลองการเกษตร

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78548 EventGallery78549 EventGallery78550 EventGallery78551 EventGallery78552 EventGallery78553 EventGallery78554 EventGallery78555 EventGallery78556 EventGallery78557
  • EventGallery78548
  • EventGallery78549
  • EventGallery78550
  • EventGallery78551
  • EventGallery78552
  • EventGallery78553
  • EventGallery78554
  • EventGallery78555
  • EventGallery78556
  • EventGallery78557

รูปข่าว