หน้าข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 02 เมษายน 2560

     กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส) ปล่อยปลา/ปลูกต้นไม้ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ และกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส


รูปข่าว