หน้าข่าว

ร่วมเปิดงาน เวทีการมีส่วนร่วม ศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็ม ณ บ้านดอนแปะ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 มีนาคม 2560

     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดงาน เวทีการมีส่วนร่วม "ศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็ม" ณ บ้านดอนแปะ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินประธานเปิดงาน นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กล่าวรายงานการและปลัดจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ กล่าวต้อนรับ
โดยภายในงานเวทีเสวนาเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็ม การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็ม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 , ฟื้นดินเค็มสู่การปรับเปลี่ยน (Zoning By Agri-Map) ,บริการวิเคราะห์ดิน , เกษตรอินทรีย์,เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก บ.เครือซีเมนต์ไทย (SCG), ทองไทยวัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, พร้อมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการจัดจำหน่ายสินเค้าเกษตร มีการมอบปัจจัยการผลิต น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2 และมอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ แก่เกษตรกร ทั้งนี้มีเกษตรกร ประชาชน และคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 ราย

     รายงาน/ภาพ : นางสุลาวรรณ มั่งสูงเนิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery78542 EventGallery78543 EventGallery78544 EventGallery78545 EventGallery78546 EventGallery78547
  • EventGallery78542
  • EventGallery78543
  • EventGallery78544
  • EventGallery78545
  • EventGallery78546
  • EventGallery78547

รูปข่าว