หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 13 มีนาคม 2560

          วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช โดยนายนิพล เข็มขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รายงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ภาพ :     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

 

EventGallery78463 EventGallery78464 EventGallery78465 EventGallery78466 EventGallery78467 EventGallery78468
  • EventGallery78463
  • EventGallery78464
  • EventGallery78465
  • EventGallery78466
  • EventGallery78467
  • EventGallery78468

รูปข่าว