หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหนองห้วยดวน ความจุ 11,000 ลบ.ม. บ้านหนองนาโพธิ์ ม.6 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 09 มีนาคม 2560

          วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายกิตติ ไชยนิมิตร ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหนองห้วยดวน ความจุ 11,000 ลบ.ม. บ้านหนองนาโพธิ์ ม.6 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4


 

EventGallery78455 EventGallery78456 EventGallery78457 EventGallery78458 EventGallery78459 EventGallery78460 EventGallery78461 EventGallery78462
  • EventGallery78455
  • EventGallery78456
  • EventGallery78457
  • EventGallery78458
  • EventGallery78459
  • EventGallery78460
  • EventGallery78461
  • EventGallery78462

รูปข่าว