หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ

วันที่ 06 มีนาคม 2560

               วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ 3 และทรงบรรยาย เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย" ณ ศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery78372 EventGallery78373 EventGallery78374 EventGallery78375
  • EventGallery78372
  • EventGallery78373
  • EventGallery78374
  • EventGallery78375

รูปข่าว