หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 06 มีนาคม 2560

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 มีนาคม 2560]


          รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ

                    ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
                    ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
                    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                    ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
                    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                    ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

                                                

รูปข่าว