หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [8 กุมภาพันธ์ 2560]

รูปข่าว