หน้าข่าว

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 06 มกราคม 2560

     กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร พิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 54 รูป

กำหนดการ

     วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
     ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปข่าว