หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 มกราคม 2560

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 มกราคม 2560]

รูปข่าว