หน้าข่าว

งาน ITU Telecom World 2016 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

     กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ITU Telecom World 2016 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) โดยสโลแกนสำหรับการจัดงานในปีนี้คือ “ก้าวไกลฉับไว เร่งพัฒนานวัตกรรมไอซีทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” (Better Sooner, Accelerating ICT innovation to improve lives faster) ด้วยเป้าหมายที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีไอซีทีในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก

     โดยภายในนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูล Agri Map online และแอปพลิเคชัน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ LDD 's IM Farm กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาศ RCMO แอพลิเคชั่น ติดตามสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน การตรวจสอบสินค้าเกษตร และ QRestaurant เป็นต้น


กำหนดการ

     ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤศจิกายน 2559
     ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รูปข่าว