หน้าข่าว

งาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 29 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

วันที่ 03 ธันวาคม 2559

     กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" ในงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 " ครั้งที่ 29 ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานจะมีการปลูกไม้ดอกต่างๆ ประดับภายในสวน มีการทำบุญตักบาตรและมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอรัชมงคล นอกจากนี้ ภายในหอรัชมงคลยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของกปร. มีร้านค้าจำหน่ายต้นไม้ และร้านอาหารอีกมากมาย


กำหนดการ

     ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2559
     ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รูปข่าว