หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 09 มกราคม 2560

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [9 มกราคม 2560]

รูปข่าว