หน้าข่าว

งานวันดินโลก ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 01 ธันวาคม 2559

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2559 (World Soil Day 2016) "Soils and pulses, a symbiosis for life : ดินและถั่ว... เกื้อกูลชีวิต" ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานนอกจากมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิททรศการวันดินโลก แล้วยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน การจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ


กำหนดการ

     ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปข่าว