หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียดเพิ่มเติม) [13 ตุลาคม 2559]

รูปข่าว